תקנון אתר בילד פור יוwww.build4u.co.il

הגלישה באתר בילד פור יו (להלן "האתר" ) השימוש בו על תכניו כפופה להסכמתך לתנאי השימוש כפי שיפורטו להלן:

* האמור להלן נכתב בלשון זכר ואולם הוא תקף אף בלשון נקבה 

 1. תנאי השימוש המפורטים להלן רלוונטיים וחלים על כל ערוץ או מדיה תקשורתית שהיא בהם מופיעים תכני האתר ו\או יישומיו, בשינויים המחויבים.

 

 1. גלישתך באתר ו\או הרשמתך כמנוי לקבלת שירותים בו, יחשבו כהסכמתך לתנאים אלה.

 

 1. מפעיל האתר רשאי לחסום, להשעות או להפסיק באופן מיידי את גישת המשתמש בשירות אם יפר את תנאי התקנון, ללא פיצוי ו\או זיכוי.

 

 1. מפעיל האתר עושה ככל יכולתו למען זמינות האתר ופעילותו הרציפה. יחד עם זאת אין ביכולת מפעיל האתר להתחייב לזמינות רצופה ללא שיבושים\תקלות. כמו כן, רשאי מפעיל האתר להפסיק את השימוש בו לצורכי תחזוקתו וארגונו. לא יינתן כל פיצוי כספי ו\או זיכוי בשל תקלות או הפסקות בשירות.

 

 1. כל זכויות הקניין הרוחני וזכויות יוצרים הנוגעות לאתר הן של מפעיל האתר.

 

 1. מפעיל האתר רשאי לעדכן את תנאי התקנון מעת לעת מבלי להודיע על כך מראש.

 

 1. על מפעיל האתר לא תחול כל אחריות לאיכות השירות והמוצרים שיינתנו ע"י בעלי מקצוע\נותני שירותים המופיעים במאגר האתר או לנזק כלשהו שיגרם על ידם.

 

 1. מפעיל האתר אינו אחראי למידע מוטעה אשר התקבל מצד שלישי או לאי התאמות כלשהן אשר עלולים להיווצר כתוצאה מהמידע המוטעה האמור.

 

 1. מפעיל האתר אינו אחראי לתוכן מודעות\ "בנארים" או לכל חומר פרסומי באתר. האחריות לכך תחול על המפרסמים בלבד.

 

 1. מפעיל האתר אינו אחראי לתוכנם או למהימנותם של תכנים באתרים אחרים אליהם ניתן להגיע באמצעות "לינק"\קישור המופיע באתר www.build4u.co.il 

 

 1. לצורך קבלת שרות באתר על מבקש השרות להזין פרטים אישיים על מנת שמערכת האתר תדע להתאים לו את בעל המקצוע הנדרש. בשליחת הפרטים האמורים מסכים המשתמש כי פרטים אלו יועברו לבעלי המקצוע הקיימים במאגר בילד פור יו.

 

 1. לצורך קבלת שרות מאתר בילד פור יו על בעל המקצוע להזין פרטים אישיים ומקצועיים. בשליחת הפרטים האמורים מסכים בעל המקצוע כי פרטים אלו יועברו למפעיל האתר. 

 

 1. המאמרים, טיפים, כתבות וכוי"ב המוצגים באתר נערכו וחוברו ע"י צד שלישי ואין מפעיל האתר אחראי בצורה כלשהיא למהימנות האמור בהם.

 

 1.  מפעיל האתר לא ייחשב כמפר התחייבות לפרטיות או פוגע בפרטיות משתמש בשל כל מידע, כהגדרתו בחוק המחשבים תשנ"ה - 1995, שיהיה בו כדי לזהות משתמש או להתחקות אחריו על ידי אחר, שנובע מהשימוש באמצעי תקשורת אלקטרוניים ככלל ותקשורת מחשבים בפרט.

 

 1. מפעיל האתר עושה ככל יכולתו לשמור על זכויותיהם הקנייניות\ הרוחניות של צדדים שלישיים. במידה ותתקבל פנייה כלשהיא בגין הפרת  זכויות אלו ופנייה זו תמצא כנכונה, מתחייב בעל האתר לפעול באופן מהיר ככל הניתן להסרת ההפרה.

 

 1.  במידה ופרטייך האישיים יוזנו למערכת האתר ללא ידיעתך, מתחייב מפעיל האתר להסירם לבקשתך ממאגרי המידע שבאתר, אך לא יהיה אחראי לגבי מאגרי המידע של גופים ו\או חברות אשר ישתמשו במידע במאגרי המידע שלהם.

 

 1.  אין להעתיק ו/או לשכפל ו/או להפיץ ו/או לפרסם ו/או להשתמש בתכנים המוצגים האתר ו/או לעשות בהם כל פעולה, במישרין או בעקיפין, המהווה הפרה או פגיעה בקניין הרוחני של מפעיל האתר, אלא אם מפעיל האתר התיר זאת במפורש בכתב ומראש.

 

 1. על התקנון ועל השימוש יחולו דיני מדינת ישראל בלבד. סמכות השיפוט הייחודית בכל הנוגע לתקנון זה ולשימוש באתר תהא סמכותו של בית המשפט בתל-אביב בלבד.
קטגוריות נבחרות מאמרים בעלי מקצוע על החברה
מטבחים איטום וזיפות בלוג הצעות מחיר לעבודות שיפוצים של Build4u כניסת בעלי מקצוע איך זה עובד?
עבודות גבס אינסטלציה בלוג הצעות מחיר לעבודות שיפוץ ובנייה של Build4u הצטרפות בעלי מקצוע שאלות ותשובות
עבודות חשמל בנייה ירוקה מאמרים על בעלי מקצוע לוח בעלי מקצוע צור קשר
עיצוב גינות הדברה וריסוס מאמרים חדשים בעלי מקצוע מומלצים בפייסבוק Build4u
פרקטים ודקים חימום והסקה

שירותי הובלות מזגנים


קידום אתרים באינטרנט   |   בניית אתרים   בניית אתרים דיגידם        תנאי שימוש באתר    |   ©   כל הזכויות שמורות לבילד פור יו    |      info@build4u.co.il